• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Patent Verilerek Korunan Buluşlar Nelerdir ?

Bir buluşun patent tescili verilerek korunabilmesi için,  (3) üç ana şartı taşıması gerekmektedir;patent-verilerek-korunan-buluslar-nelerdir

Yenilik ;

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanmayan bilgilerden oluşması gerekmektedir.

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması ;

Buluş ilgili olduğu teknik alandaki bir patent uzmanı tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

Sanayiye Uygulanabilirlik ;

Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.