Yerli Malı Belgesi Nedir?

Yerli Malı Belgesi Nedir? dediğimizde Üretilen ürünün az %51 oranında yerli katkı içerdiğini gösteren belge yerli malı belgesi olarak adlandırılmaktadır.yerli-mali-belgesi-logosu

734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Bilim Sanayi ve Teknoloji  bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” Hükmü karara bağlanmıştır. Söz konusu karar ile bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için Yerli malının gösterildiği belgeye ise yerli malı belgesi denir.