• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Marka Tescili, Tasarım Tescili, Patent Tescili, Faydalı Model Tescili, Kapasite Raporu, Kapasite Raporu Belgesi,  Barkod Belgesi, TSE – TSEK Belgesi ,  ISO 9001:2008, İSO 2000-22000 Belgesi, KOSGEB Kayıt İşlemleri, CE Kalite Belgelendirme, Sanayi Sicil Belgesi, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi , Yatırım Teşvik Belgesi, Garanti Belgesi, Yerli Malı BelgesiSağlık Bakanlığı İzin Belgeleri konularında hizmet sunmaktayız.

Neden Perpa Patenti Tercih Etmeliyiz…

 

Perpa Patent Tescil Ofisi 2003 yılında kurulmuş ve hızla gelişen yerel ve  global şartlara uyum sağlayarak danışmanlık alanında saygın bir yere sahip olmuştur. Danışmanlık alanında çok yönlü faaliyet gösteren firmamız ilgili faaliyet alanlarında etik kurallardan ayrılmadan verilen iş ve işlemleri profesyonelce yerine getirmektedir.

Firmanızın sağlam temellerle , uzun vadede iş hayatına devam edebilmesi için, kurumsal yapısını oluşturmak kaçınılmaz bir gerçektir. İşletmenizin, hangi kurumsal belgeleri alması gerektiği hususunda tamamlayıcı bir güç olarak danışmanlık ve belgelendirme hizmeti sunmaktayız.

Firmalar, faaliyet alanlarını ilgilendiren hususlarda ki belgeleri temin edebilmek için, firma bünyesinde yani idari veya muhasebe bölümlerinde çalışan personellerine bu görevi vermek isterler. Ancak  gerekli bilgi ve birikime sahip olmadıkları için, çalışanları bu konulara yoğunlaştırmakta genelde sıkıntı yaşarlar.  Bir şekilde bu belgeler firma bünyesinde çalışanlarca alınmış olsa bile, yılda bir kez veya daha fazla süre aralıklarında verilmesi istenilen bildirimlerinin ilgili resmi kurumlara ibraz edilmemesi, firmalara cezai işlem olarak geri dönmektedir. Örneklemek gerekirse; Firma da uzun yıllar çalışan bir muhasebe elemanı çalıştığı süre zarfında mesela, Kapasite Raporunu ve Sanayi Sicil Belgesini almış ve bu belgeleri Elektrik Kurumuna ibraz ederek şirketinin indirimli elektrik almasını sağlamıştır.  Burada bireye yani çalışana dayalı bir sistem devam etmekte olduğundan, muhasebe elemanı bir şekilde firmadan ayrıldığı zaman, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi ‘ nin 2 yılda bir vizesinin yapılması gerektiği için firma yönetimi bu süreyi hatırlayamaz. Buda, işletmenin hem elektrik faturasını indirimsiz almasına hem de her yıl verilmesi gereken Yıllık İşletme Cetvelinin ibraz edilmemesinden doğan cezai müeyyidelere yol açar.  Perpa Patent olarak bizler , firmanıza gerekli kurumsal belgeleri temin etmekle kalmaz, ayrıca bu belgelere ilişkin belirli dönem aralıklarında verilmesi gereken bildirimlerin zamanında ve doğru bir şekilde verilmesini sağlar, vize dönemlerinde ise gerekli yenileme işlemini sizlere bildirmeyi tam sorumluluk anlayışıyla prensip edinmişizdir.

Şirket yöneticileri kendi iştigal konularıyla uğraşmak yetmezmiş gibi birde kurumsal belgelerin temini ve takibi hususunda strateji belirlemeleri, kendi faaliyetlerine odaklanma sıkıntısı oluşturabilir. Bu sıkıntıyı yaşamamak için patent ve danışmanlık şirketlerine yönelmektedirler. Ancak, bu hususta da danışmanlık firmalarının sadece belgenin alınmasını ve sonrasında hizmet bedelini düşünmesi “danışmanlıktan çok iş takibciliği esasıyla hareket etmeleri, şirket yöneticisinin üzerinde ki ağırlığı tam anlamıyla hafifletmemektedir. Perpa Patent olarak bizler, Tam Sorumluluk anlayışıyla hareket etmeyi benimsemiş danışmanlık şirketiyiz . Tam Sorumluluk kelimesini açacak olursak; Firmadan talep edilen ya da bizlerin alınmasını önerdiğimiz belgelerin, neden alınması gerektiği, nerede kullanılacağı, daha az maliyetle nasıl alınacağı gibi hususlar istişare edilerek, belgelerin temin edilip firmaya tesliminden sonra dahi, gerekli bildirimlerin yapılması ve vize dönemlerinin hatırlatılması Tam Sorumluluk kapsamında firmamızca yürütülmektedir.  Bu sorumluluk anlayışı da firma yöneticisinin kanun ve yönetmelikleri takip etme zorunluluğunu ve kurumsallaşma ile ilgili endişelerini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, belgelerinin vize ya da bildirim için not alma ve düşünme zorunluluğunu ortadan kaldıran, üzerinde ki ağırlığı hafifleten yönetici asistanları gibi düşünülmekteyiz. Bildirim ya da vize yapılması gerektiği hususunda bilgi verilmemesinden kaynaklanan tüm cezai müeyyideleri firma olarak karşılamayı taahhüt etmekteyiz.

İşletmenin kurumsal yapısını oluşturur iken, ya da oluşturulan yapının devamını sağlamak ve geliştirmek için, gerekli belgelerin her birine bir danışmanlık ofisiyle anlaşma sağlamak firmalar için bölünmelere sebep olmaktadır. Şöyle ki; bir işletmenin, marka ve patent işlemlerini bir vekille, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesini bir danışmanla, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ’ni  (SSHYB) ve Garanti Belgesini başka bir danışmanla, Kosgeb ve Teşvik Belgesi  işlemlerini bambaşka bir danışmanla sağlaması tam bir karmaşayla sonuçlanabilmektedir. Bizler , siz firmalarımıza bu işlemleri tek merkezden yani bizlerden sorgulayabileceğiniz gerekli uzman kadromuzla sizlere hizmet vermekteyiz. İlerde “X Belgemizi bulamıyoruz” sorunu yaşadığınızda hangi danışmanla çalışmıştık sorusu yerine direkt olarak tek merkezden net bilgi alabileceksiniz.

Firmaların danışmanlık hizmetlerini yapabilmek için resmi belgelerinin bir çoğu talep edilmektedir. Belge ya da belgelerin işlemin önem derecesine, danışmanlık hizmeti alacak firmanın büyüklük-küçüklük derecesine yada (çok sık rastladığımız) talebi gerçekleştirilecek firmanın çaresizlik derecesiyle verilen hizmet için fiyat farklılığı oluşturulması bizler için Etik olmadığından tek hizmet ücreti politikası benimsenmiştir.