Online Canlı Destek
Ziyaretçi Defteri
Takvim
Mayıs 2016
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Ara    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Saat

Yerli Malı Belgesi


Yerli Malı Belgesi

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir.

Bu ürünlerin yerli malı olduğunu gösteren belgeye ise yerli malı belgesi denir.

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır ;

4734 sayılı kanunun ilgili maddesinde; Yerli istekli : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri; Şeklinde tanımlama yapılmakta ve    “Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler MADDE 63. yer almaktadır. Yeli malı kullanımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı avantajlardan faydalanmak için öncelikle yerli malı belgesi alınmalıdır.” Şirketimiz tüm bürokratik belgelerin danışmanlığında olduğu gibi siz değerli müşterilerimizi Yerli Malı Belgesi ‘nin nasıl alınacağı konusunda’da yardımcı olmaktadır.  Yerli Malı belgesi nereden, nasıl ve niçin alınır hususunda gerekli bilgilere internet sitemizden kolayca ulaşabilirsiniz.

Yerli Malı Belgesi Dilekçesi ;

Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelerde yer alan yerli isteklilerin bu avantajdan yararlanabilmesi için yerli malı belgesi almış olmaları gerekmektedir. Yerli malı belgesi’ nin alınabilmesi için ise bir takım evrakların düzenlenip ilgili kurumlara sunulması gerekmektedir. Bunların başında hemen hemen her bürokratik işlemde olduğu gibi ilgili kuruma hitaben yazılmış bir dilekçe olmalıdır.

Bu kurumlar Türkiye odalar ve borsalar birliğine bağlı olan (TOBB) Ticaret ve Sanayi odaları olmalıdır.

Yerli Malı Belgesi Örneği ; 

Yerli Malı Belgesi Örneği

Yerli Malı Belgesi Örneği

4734 sayılı kanun kapsamında Yeli malı kullanımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı avantajlardan faydalanmak istemiş ve firmamız iletişim numaralarından bizimle irtibata geçerek işbirliği sağlamış yerli istekli için 1 gün içerisinde isteğini yerine getirerek almış olduğumuz Yerli Malı Belgesi Örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Sizde bu hızlı güvenilir hizmetten yararlanmak için şirketimiz iletişim numaralarından bize ulaşın.

 Yerli Malı Belgesi Nedir ; 

734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Bilim Sanayi ve Teknoloji  bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” Hükmü karara bağlanmıştır. Söz konusu karar ile bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için Yerli malının gösterildiği belgeye ise yerli malı belgesi denir.

 Yerli Malı Belgesi Dilekçe Örneği ; 

Şirketimiz firmanız adına tüm işlemleri yürüttüğü için sizin herhangi bir evrak veya dosya hazırlama zahmetine girmeniz gerekmemektedir. Yerli malı belgesi dilekçesi ve diğer evrakların temini ve dosyalanması için şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yerli Malı Belgesi İstanbul ;

Yerli Malı Belgesi İstanbul’ da tanzimi konusunda  İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası Yetkili kılınmıştır. Yukarıda bahsi geçen kurumlardan alınacak olan belgenin tanzimi konusunda Perpa Kurumsal Danışmalık Ofisimiz Firmanız adına gerekli tüm bürokratik işlemleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yerine getirmektedir.

Yerli Malı Belgesi ve Önemi ;     

Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere, askeri ihalelere katılım şartlarından biriside firmanın yerli malı belgesi ‘nin olmasıdır. Bilindiği üzere “made in turkey” markasının gerçek manada ispatlanması ancak ve ancak yerli malı belgesi alınması ile mümkündür. Yerli malı belgesi ‘nin alınması konusunda şirketimiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yerli Malı Belgesi Nereden Alınır ;

Bir malın yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “ Yerli Malı Belgesi ” ile belgelendirilmesi koşulu aranmaktadır.” hükmü bulunmakta olup söz konusu Karar uyarınca oda ve borsalarca tanzim edilen yerli malı belgesi temini konusunda siz değerli müşterilerimize danışmanlık hizmetini hızlı ve güvenilir bir şekilde vermekteyiz.

Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Esaslar ;

Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin yazıya Buradan Ulaşabilirsiniz

Yerli Malı Belgesi Neden ve Niçin Alınır ;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli istekli ‘lerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, ilgili kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekli ‘ler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekli ‘ler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” Hükmü karara bağlanmıştır. Söz konusu karar ile bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için yetkili oda tarafından yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi şartı aranmaktadır.

Yerli Malı Belgesi Vizesi ;

Yerli malı belgesi düzenlendiği tarih itibari ile (1 ) bir yıl sonra yenilenmesi gerekir.

Yerli Malı Belgesi Kullanım Süresi ;

Yerli Malı Belgesi düzenlenme itibaren geçerli olmak üzere ( 1 ) bir yıl süre ile geçerlidir.

Yerli Malı Belgesi  Nereden Nasıl Alınır ;

Bir malın yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi şartı aranmaktadır.” hükmü bulunmakta olup söz konusu Karar uyarınca oda ve borsalarca tanzim edilen yerli malı belgesi temini için hazırlanacak dökümanlar ve yürütülecek işlemler konusunda siz değerli müşterilerimize alanında uzman personel kadromuzla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sayın Başbakanımızın Yerli Malı Belgesi Hakkındaki Yorumu ;

Başbakan’dan ‘yerli malı kullanın’ talimatı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurumlarına yapılacak mal alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesini istedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken, yöneticilerden bu konuda gereken duyarlılığı göstermeleri istedi.

Yerli ürün kullanılmasına ilişkin Başbakanlık genelgesi,   06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete’ de   yayımlandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, Türkiye ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanmasının ekonomi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Genelgede, şunlar kaydedildi:

”Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda;

-Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması,

-Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,

-Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması,

-İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,

-İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması, hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim.”

KAYNAK: http://www.aksam.com.tr/basbakandan-yerli-mali-kullanin-talimati–65514h.html


Kamuda Yerli Ürün Kullanılmasına Yönelik Başbakanlık Genelgesi :

Türkiye’de üretilen ürünlerin özendirilmesine ve kamuda yerli ürün kullanılmasına yönelik olarak konunun idarelerce daha üst düzeyde benimsenmesi amacıyla Bakanlığımızca yürütülen “Kamu Alımlarında Türkiye’de Üretilen Ürünlerin Özendirilmesi” çalışması çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu katkıları ile hazırlanarak Başbakanlığa sunulan; Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN imzalı Başbakanlık Genelgesi 06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuda Yerli Ürün Kullanılmasına Yönelik Başbakanlık Genelgesi aşağıdaki şekildedir:
Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda;
          1. Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması,
          2. Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,
          3. Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması,
          4. İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,
          5. İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim.                                                                                                                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                Başbakan
 Kaynak : Sanayi Bakanlığı

İlginizi Çekebilecek Yazılar :

Paylaş / Yer imi
Bize Ulaşın…

Adres :Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 Şişli/İSTANBUL

Telefon :
+90 (212) 222 02 01

Faks :
+90 (212) 222 03 10

E-mail :
info@perpapatent.com

Site Ziyaretçileri

Bugün :  25 Kişi Ziyaret Etti.

Online : 0 Kişi

Aylık Toplam Ziyaret : 5890 Kişi

İp Adresiniz : 54.162.59.217