Yerli Malı Belgesi Kim Tarafından Verilir?

Yerli Malı Belgesi, TOBB’a bağlı oda ve borsalar tarafından düzenlenmektedir.yerli-mali-belgesi-logosu

Yerli malı belgesi verebilmek için, uzman ve mali müşavir tarafından hesaplanması ve de ayrıca firma tarafından da üretilen ürünün en az %51‘inin yerli malı olduğunu taahhüt etmesi gerekmektedir.