• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

TSE-TSEK Belgesi

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ( TSE ); Türk Standardı bulunan alanlarda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış gerçek ve tüzel kişilerin  söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belgeleyen ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen gerçek ve tüzel kişiler  adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik ( Vize )  süresi bir yıl olan belgedir.tse-tsek-belgesi

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilerek  piyasaya arz edildiklerini belirten ve ilgili  sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ( 556. KHK ) göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken ( TS 3000 v.b. ), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. TSE’nin ( Türk Standartları Enstitüsü ) bir garantisi söz konusu değildir.

 TSE Başvurusu için Gerekli Belgeler :

 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kişinin  yasal statüsünü gösteren resmi belge. (Noter tasdikli)
 • Başvuru sahibi  gerçek/tüzel kişinin  temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
 • TPE (Türk Patent Enstitüsü ) tarafından verilen Marka tescil belgesi
 • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.(Noter Tasdikli)
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
 •  560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

TSE Ürün Belgelendirme Çalışmaları Hakkında :

 • Üretim yerlerinin Belgelendirilmesi
 • Ürünlerin Belgelendirmesi
 • Hizmet Yerlerinin Belgelendirmesi
 • Labarotuvarların Belgelendirilmesi
 • Karayolu ile Tehlikeli atık taşıyan Araçların Belgelendirmesi

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi :

Türk standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.