• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

PATENT

Ülkemizde patent kavramı hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Gerçek tende Türk Patent Enstitüsü verileri incelendiğinde her geçen gün patent başvuru sayılarının arttığı gözlenmektedir. Avrupa’yla mukayese edilemeyecek kadar patent sayımızın az olmasına rağmen, hızla artan sayı gelecek hakkında ümidimizi korumamızı sağlamaktadır.

Gerçekten de bir ülkenin gelişmişliğinin göstergelerinden biri olan patent başvuru sayısıdır ve her geçen gün ibre yukarı olacak şekilde bu sayı artmaktadır. Burada buluşçulara ve AR-GE faaliyetinde bulunan ve bu kişiler tarafından sıkça sorulan sorular ve cevapları yer almaktadır.

Patent Tescili Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sınai mülkiyet hakları üç ana başlıktan oluşur. Markalar, patentler ve endüstriyel tasarımlar. Bunun haricinde başkaca bir hak söz konusu değildir. Bu üç kavram sürekli olarak birbirine karıştırılmaktadır.

Patentler teknolojik buluşlardır, Endüstriyel tasarımlar, bir ürünün özellikle gözle algılanan dizaynları dır. Markalar ise bu ürünler üzerine konulan kelimelerdir.

Bir ürün hem endüstriyel tasarım hem patent konusu olabilir. Fakat Marka ile patentin birbiriyle hiç ilgisi yoktur.

Genelde kamu oyunda bir fikre dahi patent alınabileceği kanaati yaygındır. Safi bir fikre dayanan yeniliklerin patent alarak korunması mümkün değildir. Zaten insan düşüncesine ipotek koymakta mümkün değildir. Korunmak istenilen teçhizat veya usul mutlaka üretile bilirliği olan bir projeye dayanmalıdır. Sanayi alanında üretile bilirliği olmayan veya üretile bilirliği ispat eden projeler olmadan bir fikre patent almak söz konusu değildir. Projeye dayanan bir buluşun dahi üç yıl içerisinde uygulamaya konma zorunluluğu vardır.

Patentlerin koruma süresi sınırlıdır. Bu süre patent çeşidine göre değişir. Bu süre, incelemeli patent için 20, incelemesiz patent için 7, faydalı model için 10 yıldır ve tekrar yenilenerek uzatılması mümkün değildir.

Bu sürelerin dolmasına müteakip korumanın gerçekleştirildiği ülkelerde isteyen herkes ürünü üretebilir.

Bu düşünce tamamıyla yanlıştır. Bir patent başvurusunda aranılan temel özelliklerden biri yeniliktir. Patent başvurusunda yenilik, ulusal bazda değil uluslararası bazda değerlendirilir.

Ayrıca böyle bir işlem yapmak kendini haksız yere hak sahibiymiş gibi göstermeye çalışıldığından dolayı suçtur.

Patentler, buluşun kamuya herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde açıklanması şartı ile verilen koruma belgeleridir.

Buluşu ortaya koyan tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılmalıdır.

Zaten bu açıklıkta yazılmaz ise herhangi bir taklit durumunda mukayese yapıcı bilirkişi raporunu düzenleyemeyecektir.

Tüm sınai mülkiyet hakları (marka, endüstriyel tasarım, patent, faydalı model) sadece ve sadece başvurdukları ülkelerde korunurlar.

Türkiye’de yapılan bir başvuru sadece Türkiye’de korunur. Bir başvuruyla birçok ülkede koruma sağlayan başvuru sistemleri vardır. Bu başvuru sisteminde de başvuru yapılacak ülkeler seçilir ve ulusal ofislerine patent dosyası gönderilir.

Söz konusu başvuru sisteminde seçilmeyen ülkelerde ve o ülkeye patent dokümanı verilmediğinde geçerliliği söz konusu değildir.

Patenti koruma altına almak için başvuru yapmak yeterlidir fakat korumayı devam ettirmek için her yıl patent başvurusunun yapıldığı vade tarihinden önce yıllık yenileme (sicile kayıt) harcının yatırılması zorunludur.

Bu ücret yatırılmaz ise cezalı ödeme süresine girer, yine yatırılmaz ise başvuru geri çekilmiş sayılır, dosya kapanır ve koruma biter.

Bir patent başvurusu ile korunan bir buluş üzerinde ölçü değişikliği veya şekil değişikliği yapmak, o patentin koruma sahasına çıkıldı manasına gelmez.

Bu tür bir düşünce Ar-Ge faaliyetlerine gerekli yatırım ve ilgiyi göstermeyen sanayicinin genel kanaatidir.

Büyükler için yapılmış patentli bir otomobilin çocuklar için küçültülerek üretilmesi hiçbir yenilik ifade etmediği gibi, bir önceki patentli ürününde taklidi manasına gelmektedir.

Patent tescili ile ilgili yukarıdaki sorular dışında sormak istediklerinizi veya aklınıza takılan hususları İletişim Formu ile bize bildirebilirsiniz.