• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Patent Tescil Başvurusu

Patent Tescil Başvurusu yapılmadan önce buluş konusunun Patent Tescili almak için üç ana kriterde uygunluğu incelenmelidir.

Bir Buluşun Patent tescili verilerek korunabilmesi için, üzerinde 3 ana unsuru taşıması gerekmektedir;patent-tescil-basvurusu

Yenilik :

Patent Tescil başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanımı, kullanım veya bir başka yolla açıklanmayan bilgilerden oluşur.

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması;

Buluş ilgili olduğu teknik alandaki bir patent uzmanı tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

Sanayiye Uygulanabilirlik;

Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Patentin iki değişik şekilde tescili yapılabilir. İncelemeli Patent ve İncelemesiz Patent ’dir. İncelemeli Patentin Koruma Süresi 20 yıl, İncelemesiz Patent’in koruma süresi ise 7 yıldır.

Patent Başvuru Süreleri İncelemeli Patent için ortalama iki (2) yıl ile dört buçuk ( 4,6 ) yıl İncelemesiz Patent içinde ortalama iki (2) yıldır.