• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

İncelemeli Patent Tescili

İncelemeli Patent Tescili Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan patent başvuruları neticesinde, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent Enstitüsü, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli belgelerin sunulması ile ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı göndermektedir.

Patent Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı Türk Patent Enstitüsü’ne sunmasının ardından, patent dosyası seçilen araştırma kuruluşuna gönderilmektedir.incelemeli-patent-tescili

Araştırma kuruluşundan gelen rapor başvuru sahibine Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla iletilir ve sistem tercihi sorulur. Raporda her hangi bir olumsuzluk olmaması yada olumsuzluklar varsa başvuru sahibi tarafından değiştirilmesi ile birlikte yeni düzenlenen tarifname ve istemlerle birlikte bu kez aynı veya farklı bir kuruluşa inceleme dosyası Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla inceleme için gönderilmektedir.

İnceleme kuruluşu tarafından gelen İnceleme Raporu neticesinde olumlu olması halinde buluşa İncelemeli Patent verilir. Yine olumsuzluğun giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda ise, başvuru sahibinin 2. ve hatta 3. kez inceleme için revize edilmiş yeni dosyayı yine TPE aracılığıyla gönderme hakkı vardır.

Olumlu olarak dosyanın düzeltilmesi durumunda inceleme kuruluşunun onayı ile İncelemeli Patent Tescil Belgesi verilmektedir.

İncelemeli patent belgesinin alınmasına kadar süren bu süreç; başvuru sahibinin seçeceği araştırma/inceleme kuruluşunun yoğunluğu ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bu süreç içerisinde Türk Patent Enstitüsü, patenti 3. şahısların dikkatine itiraz için 6 ay süreliğine ilan etmektedir. İncelemeli Patent Belgesinin verilmesinden sonra ise, patentin verildiğine ilişkin 1 aylık yayın yapılır.