• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

İncelemesiz Patent Tescili

İncelemesiz Patent Tescili Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak patent başvurularına istinaden, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent Enstitüsü, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli belgelerin sunulması ile ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı gönderir. Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı TPE’ ye sunmasının ardından, patent dosyası seçilen araştırma kuruluşuna gönderilir.incelemesiz-patent-tescili

Patent Araştırma kuruluşundan gelen rapor başvuru sahibine Türk  Patent Enstitüsü aracılığı ile iletilmektedir ve sistem tercihi sorulmaktadır. Patent Araştırma Raporunda eğer her hangi bir olumsuzluk olmaması veya olumsuzluğa rastlanmış olması durumunda Patent başvuru sahibi, incelemeli patent sistemini talep etmeyerek sistem tercihini İncelemesiz Patent yönünde tercih edebilir. Böyle bir tercih de kendisine 7 yıllığına koruma altına alınan İncelemesiz Patent Tescil Belgesi verilir. 7 yıl içinde başvuru sahibi ve/veya 3. şahıslarca inceleme yapılması talep edilebilmektedir.

İncelemesiz Patent Tescil Belgesinin alınmasına kadar süren bu zaman; başvuru sahibinin seçeceği araştırma kuruluşunun yoğunluğu ve zaman içerisinde gelişen durumlara göre değişiklik gösterir.

Bu zaman içinde Türk Patent Enstitüsü, patenti 3. şahısların dikkatine itiraz için 6 ay boyunca ilan etmektedir. İncelemesiz Patent Belgesinin verilmesinden sonra ise, patentin verildiğine ilişkin 1 aylık yayın yapılır.

Alınan patent, buluşu sadece Türkiye sınırları içerisinde korumaktadır. Uluslararası platformda da tescil istenmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren (varsa rüçhan tarihinden itibaren) 1 yıl içerisinde seçilen ülkelerde başvuru yapılabilmektedir.