• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Patent Sınıfına Girmeyen Buluşlar Nelerdir ?

Patent verilemeyecek Konular ve Buluşlar Aşağıda Maddeler Halinde Belirtilmiştir ;patent-sinifina-girmeyen-buluslar-nelerdir

1- Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,

2- Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,

3- Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,

4- Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,

5- İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri,

6- (Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz)

Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

7- Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,

8- Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usullerine ait buluşlar patent verilerek korunamaz.