• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Marka Tescilinin Avantajları

Marka Tescilinin Avantajları Marka başvurusunun Türk Patent Enstitüsü nezdinde gün, saat ve dakika itibariyle incelemeye alınmasıyla başlar. Başka firmalar tarafından sizden sonra yapılmış olan tescil başvuruları (aynı veya ayırt edilemeyecek derecede aynı mal ve/veya hizmetler için) Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilecektir.

Tescilli bir markanın kullanım hakkı sadece tescil edildiği ülke içinde geçerli olmaktadır. Tescilli marka başka firmalarca; söz konusu tescilli markanın aynı mal ve/veya hizmetleri için kullanılamaz. Tescil sahibi firma, tescilli markasının taklit edildiğini kanıtladığı takdirde, taklit edilen malları toplatabilme veya söz konusu hizmeti durdurabilme hakkına sahiptir. Yargıya başvurması halinde uğramış olduğu maddi ve manevi zararın temini için tazminat davası açabilmektedir.

Tescilli bir marka satış yolu ile bir başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, lisans (kullanım izni) verilebilir, işletmeden ayrı olarak rehin ve teminat olarak gösterilebilir.