• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Marka Tescil Aşamaları ve Süreci

Marka Tescil Aşamaları ve Süreci Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka tescil başvurusu, ile başlar ve  Enstitü tarafından 5-6 ay gibi bir süreliğine İncelemeye tabi tutulur. Değerlendirme ve İnceleme kararının olumlu çıkması durumunda marka, tescil edileceği yönünde 3 ay süresince üçüncü şahısların dikkatine ilan edilir.marka-tescil-asamalari-ve-sureci

Bu zaman içerisinde itiraz edilmemiş olan marka veya markalar, tescil işlemlerinin marka sahibi veya vekili tarafından tamamlanması koşulu ile Türk Patent Enstitüsü tarafından kesin olarak tescili kabul edilerek, yaklaşık 9-12 ay sonra marka tescil işlemi biter ve marka tescil belgesi düzenlenir.

İlan süresi içerisinde itiraz edilen marka veya markalar ise, Türk Patent Enstitü tarafından incelenir ve itirazın kısmen veya tamamını kabulün veya reddine karar verilir. Yapılan yayına itiraz marka tescil aşamasını 3-6 ay daha uzatabilmektedir. Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından çıkartılan itiraz sonucunun kararına tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde taraflarca ikinci kez itiraz etme hakkı mevcut olup, yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından karara bağlanır. Bu süreç ise yaklaşık 6-8 ay sürmektedir. Kurul kararı nihai bir karar olup, kararın tebliği tarihinden itibaren 2 ay içerisinde taraflarca mahkemeye, kararın iptali davası açılabilmektedir.

Markanın başvurusundan başlayıp 2 kez itiraz gelmesi durumunda, marka tescil belgesinin kesin olarak çıkması yaklaşık olarak 18-24 ayı bulabilmektedir.