• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

MARKA

Ülkemizde marka kavramı yıllardan beri bilinmesine rağmen son dönemde ayrı bir önem kazanmış ve hızlı bir şekilde tescilli marka kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Gerçekten de Türk Patent Enstitüsü verileri incelendiğinde her geçen gün marka başvuru sayılarının arttığı gözlenmektedir.

Avrupa’ yla mukayese edilecek düzeyde tescilli marka sayımızın olmasına rağmen, hala bazı sanayici ve üreticilerimizde marka bilinci yeterince oluşmuş değildir.

Günümüzde bir ülke ekonomisinin değer üretmeye başlaması ve güçlü olmasının yolunun markalı üretimden geçtiğini inkar etmek mümkün değildir..

Marka Tescili Hakkında Sık Sorulan Sorular

Tescilli bir marka sektörel bazda korunmaz sadece tescil edildiği ürün ve hizmetlerde korunur. Ancak sektöründe yaygın olarak bilinen ve tanınan tescilli markalar dikkate alınarak yapılan müracaatın resmi daire tarafından red edilmesi olasılığı vardır.

Adınıza tescilli olan markanın tescilli olduğu ürünlerde başkaları tarafından kullanılması halinde 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş ve Marka Tescil Belgesi sahibine tanınmış haklardan, haksız kullanımı engellemeye yönelik ihtarname çekme, mal toplatma, taklit markalı ürünlere ihtiyati tedbir yoluyla el koydurma ve tazminat davası açma yollarından birisi ile haksız kullanım engellenebilir.

Markalar Kanununda 1995 yılında yapılan son düzenlemeye kadar ülkemizde sadece Ticari Markalar için tescil imkanı getirilmiş idi. Gümrük Birliğine giriş sürecinde yapılan düzenlemeler sonrası uygulamaya konan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Hizmet Markasının tesciline imkan getirilmiştir. 1995 yılı öncesinde Ticari Marka olarak (örn; seyahat firmaları, oteller vb.) tescil edilmek zorunda kalınan markalara faaliyet gösterdikleri hizmet alanında tescil imkanı getirilmiştir. Bunun yanında Ticari Marka tescili olan kuruluşların da bulundukları sektör ile yakından ilgili hizmetleri kapsayacak şekilde markalarının koruma kapsamını yeniden gözden geçirmelerinde yarar vardır.

Ticaret odasındaki tescil tüzel kişilik olarak ticaret unvanlarının korunmasına matuftur. Marka tescilinin sağlamış olduğu hakları sağlamaz. Ticari marka piyasaya sunulan mal ve hizmetlerde kullanılır ve bir çok kurum tarafından (Örn: TSE, Gıda Sicili, Garanti Belgesi vb.) zorunlu evrak olarak kendilerine yapılan müracaat dosyaları ekinde talep edilir. Ticaret unvanının başına sonuna bir kelime veya harf ilave etmek suretiyle şirket unvanlarını taklit ederek tüzel kişilik kurmak mümkün iken aynı yolla Marka Tescil Belgesi almak mümkün değildir.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede “Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinde ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içermesi durumunda marka tescil edilerek korunur” şeklinde nelerin marka olabileceği tarif edilmiştir. Dolayısı ile koruma talep edilen mal ve hizmetlerde, tescilli ve tescil başvurusu yapılmış markalar ile ilgili kararnamenin 7. maddesinde sayılan kritere uyan ibareler marka olarak tescil edilmez.

Ticari marka üretimi yapılan ve satışa sunulan ürünlerin tanıtımında ve ayırt edilmesi amacıyla tescil edilen ve sahibine inhisari hak sağlayan marka türüdür. Hizmet markası ise; 1995 yılında uygulanmaya başlanan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş olan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sundukları hizmetleri kapsayacak şekilde tescilini aldıkları marka türüdür.

Hayır. Tescilli bir markanın koruması tüm Türkiye genelinde sahibinin haklarını kapsamında yer alan mal ve hizmetler için koruma altına almaktadır.

Evet. Bilindiği gibi bir işletme adına birden çok marka tescil ettirilebilir. Dolayısı ile tescil edilmiş olan birden çok markanın aynı anda kullanılması mümkündür. Marka sahibi (A) markası ile hitap ettiği kitle veya bölgeye pekala (B) markası ile mal veya hizmet sunmayabilir.

Evet. Markaya ilave edilen bu ekler markanın asıl unsurunu bozmadığı sürece taklit olarak değerlendirilir. Tescilli olarak “seda” markası var iken “öz seda” “has seda” veya “yeni seda” şeklinde bir kullanım taklit olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde yapılacak bir tescil talebi resmi dairece red edilir.

Yurt Dışında tescilli olan bir marka Türkiye’de tescilli olmadığı sürece ancak haksız rekabet kanunlarına göre dava konusu edilebilir. Bu konuda açılacak bir davada adı geçen markanın kullanıldığı ürünlerde mi tescilinin alındığı, aynı sektöre mi hitap ettiği ve dünya genelindeki tanınmışlığı da davada sunulacak kanıtlar arasında yer almalıdır. Bu tür bir dava sonucunda kanıtlar ve gerekçeler yeterli bulunursa Türkiye’de tescil edilmek istenen markanı reddine karar verilir veya tescilli bir markanın iptaline karar verilebilir.

Bilindiği gibi kalite değişik kavramlar için kullanılmaktadır. Üretilen mal kalitesi yanında hizmet kalitesi marka ile direkt ilgili olan unsurlardır. İşletmelerin mal ve hizmet kalitesinin piyasaya sunduğu ürünler ve hizmetler tüketici tatminini sağladıktan sonra vazgeçilemez olmaya aday olur. Dolayısı ile elde edilen bu vazgeçilmezlik işletmenin kalitesi ile orantılı olacağından işletmeler markalarına olan bağımlılığı arttırmak ve bulundukları sektörde kalıcılığını devamlı kılmak için zorunlu olarak belirli kalite standartlarına uyacaklardır. Dolayısı ile kalite standartlarının belirlenmesinde markanın da öneminin büyük olduğu söylenebilir.

Kullanılması düşünülen markanın ticari ürünler veya hizmetlerde kullanılmaya başladıktan sonra tescili amacıyla yapılacak bir müracaata olumsuz sonuçla karşılaşılması muhtemel olduğu dikkate alınmalı ve ilgili markanın tescili amacıyla müracaatın mutlaka kullanımdan önce olmasına özen gösterilmelidir. Ürünlerde veya sunulan hizmetlerde kullanılan markanın belirli bir tanınmışlığa ulaştıktan sonra karşılaşacağı riskler her zaman dikkate alınmalıdır. Uygulamadaki kanunların işletmelerin birden çok markasının tesciline imkan tanıdığı dikkate alınarak önümüzdeki yıllarda hedeflenen pazarlar ve bölgeler yanında tüketici kitleleri de dikkate alınarak marka oluşturmak günümüzde artık önem kazanmıştır.

Marka tescili ile ilgili yukarıdaki sorular dışında sormak istediklerinizi veya aklınıza takılan hususları İletişim Formu ile bize bildirebilirsiniz.