• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

KOSGEB Sinai Mülkiyet Hakları Desteği

Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı

KOSGEB Sinai Mülkiyet Hakları Desteği Firmalar tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve yurtdışından; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topoğrafyaları tescil belgesi alınması için yapılan giderlere destek verilmesidir.kosgeb-sinai-mulkiyet-haklari-destegi

Bu Destekten Beklenen Yararlar ;

İşletmelerin alacakları belgeler ile yenilik alanında gelişmeleri ve rekabet güçlerinin artırılması

Bu Destekten Kimler Yararlanabilir ?

KOSGEB KOBİ tanımına uyan tüm işletmeler yararlanabilir.

Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir ?

Destek unsurları ve üst limitleri;

a) Patent belgesi desteği; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak olan patent belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) TL,
b) Faydalı model belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) TL,
c) Endüstriyel tasarım tescil belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) TL,
d) Entegre devre topografyaları tescil belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) TL’dir. Bu belgelerin yurtdışındaki kuruluşlardan alınması durumunda her bir desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL,

Destek Oranı: %70