• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Emniyet Genel Müdürlüğü İthalat İzni

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafında ithalat izin belgesi gerektiren unsurlar aşağıda belirtilmiştir.emniyet_genel_mud_ithalat_izni

– Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar,

– Çift yönlü ve tek yönlü dürbünler, lazer işaretleyici kalemler,

– Fişekler, diğer mühimmat ve mermiler ile bunların aksam ve parçaları,

– Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ile bunların aksam ve parçaları, kın ve kılıflarına ait Gümrük beyannamelerinin tescilinde;

İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış ve Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne havale edilmiş şirket yetkilisi ya da şahsin imzaladığı ithal edilecek ürünün ne amaçla ithal edeceğine dair detaylı bilgilerin açıklandığı dilekçe

İçişleri Bakanlığınca İthaline izin verilen Malzemelerle ilgili İstenen Belgeler ;

Not : Dilekçeye şirket yetkilisi olduğu zaman ticari sicil gazetesi fotokopisi, ile noter tasdikli imza sirküsü, şahıs ise Muhtarlıktan aldığı ve mahalli zabıtadan tasdiklettiği ikametgah belgesini ekleyecektir.

2- İthal edilecek malzemenin Proforma fatura aslı

3- Proforma faturanın yeminli bürodan yapılmış Türkçe tercümesi

4- İthal edilecek malzemenin orijinal kataloğu.

Evraklarını tamamlayıp Patlayıcı Büro Amirliğine teslim edilen şirket ya da şahısların evrakları, Valiliğimizin görüsü ile birlikte İthal izni almaları için İçişleri Bakanlığına yazılır.

Emniyet Genel Müdürlüğünün genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idare birimlerince aranmaktadır. Yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Kanun Maddesinde belirtildiği gibi “Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2012/11)” isimli tebliğ kapsamında yukarıda yazılı ürünlerin ithalatının yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün izni gerekmektedir.

Ürününüzün İthalat İznine Uygun Olup Olmadığını Öğrenmek ve Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen Bizim ile İrtibata Geçiniz…