Yerli Malı Belgesi Süreci

1.Üreticiler tarafından yerli malı belgesi başvurusu yapıldıktan sonra hazırlanan tüm bilgi ve belgeler, ilgili Oda/Borsa tarafından Tebliğ ve Uygulama Esaslarına uygunluk açısından kontrol edilir.

2. Başvuru yapılan ürünün “Sanayi Sicil Belgesi” ve “Kapasite/Ekspertiz Raporu” ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.yerli-mali-belgesi-logosu

3. Kontrol işlemlerinden sonra Oda/Borsa tarafından “Yerli Malı Belgesi” formu elektronik ortamda doldurulur.

4. Onay, 10 iş günü içerisinde tamamlanır.