• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

İmalat Yeterlilik Belgesi

TSE veya TSEK Markası kullanma hakkına sahip olan ,emtianın  imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol olanakları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belgelemek amacıyla düzenlenen , emtianın kalitesini temsil etmemek kaydıyla, gerçek/tüzel kişi  adına düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir.imalata-yeterlilik-belgesi

Uygulama Aşamaları :

Belge alımına ilişkin gerekli yol haritası aşağıda belirtilmiştir.

Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:

Proje ekibinin oluşturulması, gerekli standart , kaynak temini  ve çalışma planının hazırlanması

Mevcut Durum Analizinin Yapılması :

İlgili TSE Standartı/Standartları temin edildikten sonra, standart gereklerinin  karşılanma oranı  ve eksik uygulamaların tespiti için durum analizinin yapılması.

Standart Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesi :

İlgili Standart/Standartlar tarafından talep edilen uygulamalar yerine getirilir.