• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Ekap Başvuru İşlemleri

KİK tarafında hazırlanan EKAP ( Elektoronik Kamu Satınalma Platformu ) 01 Eylül 2010 tarihinde devreye girmiştir. Doğrudan alımlar (22d)dail olmak üzere tüm satın almalar ve ihaleller EKAP üzerinde yapılacağından bütün harcama birimlerinin gerkli protokolu doldurup çıktısını aldıktan sonra bir sureti kuruluşta kalacak ve bir sureti harcama yetkilisi tarafından imzalanıp ve mühürlendikten sonra KİK göndermeleri gerekmektedir konuyla ilgili KİK duyurusu EKAP DUYURULAR bölümünde bulunmaktadır.ekap-basvuru-islemleri

Ekap Nedir ?

Ekap Kamu İhale Kurumu Tarafındana Hazırlanan bir elektronik ortamdır Adında’da anlaşılabileceği gibi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU, KİK le sözleşme yapma zorunluluğu bulunan, kamuda İhale veya doğrudan temin yoluyla yapılan tüm mal ve hizmet alımları bu sisteme kaydedilecek ve ihale yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin tip idari şartname sözleşme ve standart formlar sistem tarafında oluşturulacak. ve ihale ilanı sistem tarafından otomatik yayınlanacaktır.

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda bu sisteme kaydedilme zorunluluğu bulunmaktadır, bu nedenle 5018 sayılı kanuna göre ödenek tahsis edilen tüm harcama birimleri KİK le sözleşme yapmak zorunluluğu bulunmaktadır, 01 Eylül 2010 tarihine kadar şifrelerini almaları gerekir.

Elektronik Kamu Alım Platformunun Devreye Alınmasına İlişkin Duyuru

Elektronik Kamu Satınalma Sistemi Nedir?

Elektronik Kamu Alıp Plaotformuna ilişkin slayt gösterisi

1- Elektronik Kamu Alıp Plaotformuna ilişkin slayt gösterisi
2-Elektronik Kamu Alıp Plaotformuna ilişkin slayt gösterisi
3-Tabi sistem beraberinde bazı kolaylıklar ve zorluklarda getirecektir Bunlarda bazıları ihale süreçleri daha düzgün takip edebilme, idari şartnamaler daha anlaşılabilir olacak , zorlukları’ise diğer sistemlerde olduğu gibi kullanım zorluğu olacak.

Bu sistemle atılan bu adım aslında ilk adımdır, devamında tüm ihaleler ve diğer alımların tamamı internet ortamında yapılması hedeflemektedir, bu nedenle hem mevzuat bilgisi hemde bilgisayar kulması hakında bilgiye sahip personelin yetişimesi gerekmektedir ,teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği bir zamanda kamuda yapılan tüm işlerde, sadece mevzuat bilgisi tekbaşına işe yaramayacağı açıkca belli olmuştur bu nedenle iyi bir personel mevzuat bilgisiyle teknoloji bilgisini birleştirme becerisene sahip olmak zorundadır.

Harcama birimlerinin mevcut personelini başta Bilgisayar olmak üzere Muhasebe ,Satınalma ve Sosyal Güvenlik konularında yetiştirmeleri gerekmektedir, yapılan çalışmaları göz önünde bulundurduğumuzda kısa zamada muhasebe birimlerinin yaptığı bir çok işide harcama birimleri yapması gerekecek.