• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

HACCP 22000 Belgesi

ISO HACCP 22000: 2005 Gıda yönetim Sistemleri Uluslararası bir standardıdır. HACCP Standartlarının yerini alabilecek,gıda yönetim sistemlerinin uygulamalardaki karmaşıkları ortadan kaldıracak ve gelecekte ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir Standart olması ön görülmektedir.iso-haccp-22000-belgesi

ISO 22000 Standardı bağımsız uygulanabileceği gibi , ISO 9001, ISO 14001, ile birlikte de uygulanabilir.

ISO 22000 Sistemi ile Kuruluş ;

 • Tehlike Analizinin Yapılması
 • Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
 • Kritik Limitlerin Oluşturulması
 • Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
 • Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
 • Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
 • Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması

HACCP ile Uygulanan Sistemin Kuruluşa Sağladığı Faydalar ;

 • HACCP Kuralı ilkelerine uygunluk sağlar.
 • Firmada ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımını sağlar.
 • ISO 9001, HACCP, BRC ve IFS arasındaki arasındaki kavram karmaşalarını ortadan kaldırır.
 • Güvenilir Gıda Üretme / Satma Taahhüdünüzü Ortaya Koyar.
 • Daha iyi planlanma, daha az üretim sonrası doğrulama sağlar.
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlar.
 • Yasal mevzuata uygunluğu sağlar.
 • Kalite,sağlık açısından güvenlik ve müşteri açısından güvenilirlik sağlar.
 • Firmanıza Uluslararası anlamda güvenilirlik sağlar.
 • Daha etkin ve daha dinamik gıda güvenliği tehlikesi kontrolü sağlar.
 • Kaynakların daha etkin kullanımını sağlar.
 • Markanızı – kurum imajınızı güçlendirir. Yeni pazar, yeni müşteri beklentilerinizi arttırır.
 • Ön gereksinim programlarının sistematik olarak yönetimini sağlar.
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlar.