• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Barkod Tescili

Barkod simgeleri, kodlanabilir bilgilerin barkod okuyucu cihazlarınca okunmasını sağlayan bir simge olup, farklı kalınlıklarda, çoklu sayıda yan yana dizilmiş siyah çizgilerden oluşmaktadır. Barkod numaraları tüm dünyada tektir ve belli standartlara göre verilmektedir.barkod-tescili

Günümüzde en yaygın barkod standardı, merkezi Brüksel’de bulunan GS1 tarafından geliştirilen EAN/UCC standardıdır.

Barkod Nasıl Alınır?

Türkiye’de BARKOD tescili için tek başvurulacak yetkili kurum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğidir. Tüm BARKOD Tescil başvuruları burada işlem altına alınmaktadır. Başvurular firma bazında yapılmaktadır ve firmalar ürün çeşitlerinin sayısına göre bir BARKOD numarası almaktadır. Barkod almak için, gerekli belgeleri tamamlamak ve sisteme giriş ücretini ödemek suretiyle TOBB’a başvuru yapılmaktadır. Sisteme giriş ücreti işletmenin yıllık cirosu ve ürün çeşidi sayısı kriterlerine göre belirlenmektedir.

Barkod Tescili Nasıl Alınır?

Başvuru yapıldıktan sonra yaklaşık 10 gün içerisinde barkod tescil belgeniz size ulaştırılacaktır. Tescil belgesi geldikten sonra da, ürünlerin verilen barkod numarası ışığında TOBB tarafından yetkili kılınan kuruluşlar vasıtasıyla numaralandırma ve istenirse master film/barkod etiketi basımı işlemleri yapılmaktadır. Numaralandırma işlemi ürün çeşidi sayısına bağlı olarak yaklaşık 1 gün ile 1 hafta arasında sürebilmektedir.

Barkod Tescili İçin Gerekli Evraklar

  1. Barkod Numarası Alımına İlişkin Hizmet Sözleşmesi,
  2. Barkod Numarası Başvuru Formu: Firmanın ünvanı, adresi, telefonu ve faaliyet konusuna ilişkin bilgileri içeren basılı formdur.
  3. Noter Onaylı Taahhütname: Firmanın TOBB’nin barkod kullanımı hakkında belirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere noterde onaylatılan belgedir.
  4. Oda Kayıt Sicil Sureti: Firmanın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Firmanın kayıtlı olduğu odadan alınır.
  5. Gelir Tablosu: Firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösterir belgedir. Kayıt yılı içerisinde kurulan firmalardan Gelir Tablosu yerine Ticaret Sicili Gazetesi.
  6. Ticaret Sicili Gazetesi: Firma, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa, firmadan başvurduğu yıl içinde kurulduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi .
  7. Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu: Sisteme Giriş Ücreti firmadan bir kez alınır.
  8. Barkod Numarası Başvurusu Hizmet Ücreti.