• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu ; İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf, kobi ve büyük ölçekli sanayi işletmelerine ait bilgilerle düzenlenir. Makine, tesisat, işçi sayısı, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve TOBB onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan resmi bir belgedir.kapasite-raporu

Kapasite Raporu Başvuru Formu :

Aşağıda örneği yer alan kapasite raporu başvuru formu ‘nun doldurulması işleminden başlayıp kapasite raporu ‘nun onaylanması işlemine kadar diğer tüm bürokratik konularda olduğu gibi firmamız ilgili mevzuata hakim uzman kadrosuyla sizler adına tüm işlemleri gerçekleştirmektedir.

Kapasite Raporu Nasıl Alınır :

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf, KOBİ ve büyük ölçekli sanayi işletmeleri üretim ve imalatlarını gerçekleştirdikleri il deki Sanayi ve Ticaret odalarına eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu başvuru formu ve istenilen bürokratik evraklar ile Kapasite raporu müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Kapasite raporu müracaat işlemlerinden onay işlemine kadar olan tüm süreci kendinizde yapabileceğiniz gibi firmamızın uzman kadrosuyla tüm işlemleri hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

Kapasite Raporu Yenileme :

Kapasite raporu onay tarihinden itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Kapasite raporu ‘nu düzenleyen Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde düzenlenen kapasite raporu üç yıl süre ile geçerlidir. Firmamız aracılığı ile kapasite raporu alan firmalara yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce kapasite raporu vizesi talebinde bulunulması gerekmektedir. Kapasite raporu ‘nda yer alan bilgilerin değişmesi durumunda, Kapasite raporu ‘nun yenilenmesi bürokratik işlemler ( ihale vs. ) sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir. Kapasite raporu ‘nda yer alan makineler kiralık ve kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi Kapasite raporu ‘nun geçerlilik süresini belirler. Kapasite raporu vizesi işlemlerini firmamızın danışmanları aracılığı ile yapabilirsiniz.

Kapasite Raporu Nedir :

İmalat ve Üretim yapan firmaların bulundukları ildeki ticaret ve ya sanayi odaları ekspertizleri aracılı ile ; irtibat bilgilerini, üretim konularını, yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki resmi belgeye kapasite raporu denir. Örnek olarak ; İstanbul da ikamet eden bir firma İstanbul ticaret odası kapasite raporu, ya da İstanbul sanayi odası kapasite raporu birimine başvurması gerekmektedir.

Kapasite Raporu için Gerekli Evraklar :

Kapasite Raporu başvurusu için istenilen evraklar bağlı bulunduğunuz odaya göre farklılık gösterebilmektedir. Aşağıda yoğunlukla talep edilen ( İT O ) İstanbul Ticaret Odası Kapasite Raporu ve ( İSO ) İstanbul Sanayi Odası Kapasite raporu başvurularında istenilen evraklar yer almaktadır. Biz Perpa Patent ve Kurumsal Danışmanlık Ofisi olarak 1999 yılından beri varolduğumuz danışmanlık sektörünün içinde belgelendirmede birİNCİ olmamız yolunda ilk hizmetlerimizden olan Kapasite raporu işlemlerini hızlı ve ucuz bir şekilde yapmaktayız.

Kapasite Raporu Müracaat Formu :

Kapasite raporu müracaat formunu bizimle iletişime geçerek temin edebileceğiniz gibi danışmanlık sektöründe birİNCİ olan firmamız Kapasite raporu işlemlerinizi Kapasite raporu başvuru formu ‘nun doldurulması işleminden başlayarak kapasite raporunun onaylanması işlemine kadar diğer tüm bürokratik konularda olduğu gibi hızlı ve güvenilir bir şekilde ilgili mevzuata hakim uzman kadrosuyla sonuçlandırmaktadır.

Kapasite Raporu Örneği :

İstanbul Sanayi Odası ( İSO ) Kapasite Raporu için Gerekli Evraklar :

1- Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite Raporu Müracaat Formu (2 Adet).

2- Müracaat Formunu İmzalayan Kişinin Yetkili Olduğunu Gösterir Karar ve İmza Sirküleri Fotokopisi.

3- İşyerindeki Makinelerin Fatura Fotokopileri (Kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi).

4- İşyeri Tapu Fotokopisi (Kiralık ise kira kontratı fotokopisi).

5- Son İki Aylık SSK Prim Bildirge / Tahakkuk Makbuz Fotokopileri.

6- Son Sermaye Artırımını Belirtir Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.

7- Vergi Levhası Fotokopisi.

8. Bilanço Fotokopisi.

9- Firmanın İşyerine Ait Elektrik Faturasının Fotokopisi.

10- Sanayi Sicil Belgesi.

11- Marka Tescil Belgesi.

12- Patent Kullanım Belgesi.

13- Know-How Sözleşmesi.

14- Lisans Sözleşmesi.

15- Deşarj İzni.

16- Emisyon İzni.

17- ISO 14000 Belgesi.

18- CE Belgesi.

19- HACCP Belgesi. Not: Yukarıda İstenilen tüm belgeler Firma Kaşesi ile onaylanmalı ve İmzalanmalıdır. Kapasite Raporu Başvuru Formuna eklenerek, eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

İstanbul Ticaret Odası ( İTO ) Kapasite Raporu için Gerekli Evraklar :

Firmanın imalat konusunu gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi.

2. Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili Tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur.

3. İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi. (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),

4. İşçilerin son 2 aylık SGK Hizmet Listesi ile tahakkuk fişleri, yeni kuruluşlarda SGK İşçi Girişleri. (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır.),

5. Muhtasar beyannamesi ile tahakkuk fişi, yeni kuruluşlarda Vergi Levhası.

6. Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi (varsa)

7. Firmaya ait elektrik faturasının fotokopisi.

8. Kapasite Raporu Yenileme ve ilk Kapasite Raporu başvurusu ayırımı yapmaksızın makine faturalarının tamamı, – Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;

a) Leasing harici kiralamalarda en az 1 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinelerin faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,

b) Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu Leasing sözleşmesi ile birlikte makine proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı, – Yurtdışından giriş yapan makine parkında;

a) Gümrük Giriş Beyannamesi, Gümrük Vezne Alındısı ve Fatura ibrazı zorunludur.

9. Vergi Mevzuatı gereği fatura yerine ibraz edilen gider makbuzu, taahhütname v.b. gibi belgeler kabul edilmeyecektir.

10. İmalathane adresinin tescilinin yapılması zorunludur.

11- Marka Tescil Belgesi.

12- Patent Kullanım Belgesi.

13- Know-How Sözleşmesi.

14- Lisans Sözleşmesi.

15- Deşarj İzni.

16- Emisyon İzni.

17- ISO 14000 Belgesi.

18- CE Belgesi.

19- HACCP Belgesi

Kapasite Raporu Elektrik İndirimi :

Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında geçerlilik süresi sona ermemiş kapasite raporu gerekmektedir. Geçerlilik süresi sona ermiş ise, kapasite raporu vize işlemi nin yapılması zorunludur. Hem kapasite raporu müracaatlarında hem de sanayi sicil belgesi müracaatlarında firmamız uzman kadrosu ile hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet vermektedir.

Kapasite Raporu Talep Formu :

Kapasite raporu talep formu ‘nu bizimle iletişime geçerek temin edebileceğiniz gibi danışmanlık sektöründe birİNCİ olan firmamız Kapasite raporu işlemlerinizi Kapasite raporu talep formu ‘nun doldurulması işleminden başlayarak kapasite raporunun onaylanması işlemine kadar diğer tüm bürokratik konularda olduğu gibi hızlı ve güvenilir bir şekilde ilgili mevzuata hakim uzman kadrosuyla sonuçlandırmaktadır.

Kapasite Raporu TOBB :

İlgili odalarca hazırlanan Kapasite raporu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır. İstanbul da ikame eden firmalar İstanbul Ticaret Odası Kapasite Raporu ‘nu ve ya İstanbul Sanayi Odası Kapasite Raporu ‘nu TOBB ‘a onaylattırmak zorundadır. Onaylatma işlemi İstanbul Ticaret Odası Kapasite Raporu birimi ve ya İstanbul Sanayi Odası Kapasite Raporu birimince yapılır.

Kapasite Raporu Ticaret Odası İTO :

Kapasite raporu müracaatını ticaret odasından gerçekleştirmek isteyen kuruluşların aşağıdaki şarları yerine getirmiş olması gerekir. Kapasite Raporu Ticaret Odası İTO örnek alınarak;

Oda üyesi olan,
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
Sigortalı işçi sayısı en az bir (1) en fazla dokuz (9) olan (yenileme müracaatlarında işçi sayısı sınırlaması yoktur),
Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.
Kapasite Raporu Taahhütname :

Kapasite raporu düzenlenmesi şartlarından biri olan üretimde kullanılan makine ve teçhizatın belgelendirilmesi yani faturalarının ibraz edilmesi mecburidir. Fakat bazı ticaret ve sanayi odaları aşağıda örneği yer alan taahhütnameyi kabul ettiğini belirtmiştir. Hangi odaların taahhütnameyi kabul edip etmediği ya da diğer çözümlerin neler olduğu konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Kapasite Raporu Yenileme İşlemleri :

Kapasite raporu onay tarihinden itibaren, üç yıl süre ile geçerlidir. Firmamız aracılığı ile kapasite raporu alan firmalara yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce kapasite raporu yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir. Kapasite Raporu vizesi raporun üzerinde belirtilen geçerlilik süresi sonunda yapılabileceği gibi; kapasite raporu vizesi süre geçmeden önce üretim ile ilgili adres, makine parkurunda yapılan değişiklikle de yapılabilir.

Kapasite raporu yenileme işlemleri firmamızca takip edilmekte olup, yapılacak işlemler ilk kapasite müracaatında bulunurcasına eksiksiz olmalıdır.

Kapasite Raporu Yenileme İTO :

Kapasite Raporu vizesi İTO, raporun üzerinde belirtilen geçerlilik süresi sonunda yapılabileceği gibi; Kapasite Raporu vizesi İTO, süre geçmeden önce üretim ile ilgili adres, makine parkurunda yapılan değişiklikle de yapılabilir.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kapasite raporunun yenileme işlemlerinde 9 işçi zorunluluğu yoktur. Kapasite Raporu Yenileme İTO ‘ nun belirlediği evraklar ile yapılabilir.

İTO Kapasite raporu vizesi işlemleri acil takip edilmekte olup, yapılacak işlemler hızlı bir şekilde firmamızca sonuçlanmaktadır.

Kapasite Raporu Yenilemek için Gerekli Evraklar :

Kapasite Raporu yenileme işlemlerinde ilk başvuru sırasındaki evrakların tamamı yeniden hazırlanması gerekmektedir. Firmamız aracılığı ile kapasite raporu alan firmalar tekrar evrak hazırlama zahmetine girmeksizin kapasite raporlarını yenileyebilirler.

Kapasite Raporu Yenileme Formu :

Kapasite raporu yenileme işlemlerinde doldurulacak form ilk başvuru sırasında istenilen formla aynı ve eksiksiz olmalıdır.

İSO ve İTO Kapasite Raporu vizesi için yenileme formu’ na firmamızla iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Kapasite Raporu Yenileme Dilekçesi Örneği :

Kapasite Raporu yenileme dilekçesi örneği için bizimle irtibata geçiniz.

Kapasite Rapor Ücreti :

Kapasite raporu ücreti ilgili odaya göre değişmekte olup, İşlemlerinize başlamadan önce kapasite raporu alımı için lütfen şirketimizden fiyat teklifi alınız.

Kapasite Raporu Adres Değişikliği :

Geçerlilik süresi bitmemiş olan bir kapasite raporu ‘nuz var fakat üretim adresinizin değişmesi durumunda mevcut kapasite raporunuz geçerliliğini yitirmektedir. Bu durumda yapılması gereken yeni üretim adresine taşınmanız ve ticaret siciline bu adresinizi tescil ettirmenize müteakip tekrar kapasite raporu başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Kapasite Raporu yenilemesi için bizimle irtibata geçiniz.

Kapasite Raporu Almak İçin Gerekli Evraklar :

Kapasite Raporu başvurusu için istenilen evraklar bağlı bulunduğunuz odaya göre farklılık gösterebilmektedir. kapasite raporu almak için gerekli evraklar ‘a iletişim numaralarımızdan yada e-mail yolu ile lütfen irtibata geçiniz.

Kapasite Raporu Sorgulama :

Geçerli bir kapasite raporunuzun var olup olmadığını firmamız aracılığı ile ya da bağlı bulunduğunuz oda ile iletişime geçerek sorgulaya bilirsiniz

Kapasite Raporu Süre Uzatma :

Kapasite Raporunuzun süre uzatma işlemi için mevcut kapasite raporunuzun geçerlilik süresinin bitiminden 2 ay önce yeniden müracaatta bulunulması gerekir.

Kapasite Raporu Sanayi Odası ( İSO ) :

İstanbul Sanayi Odası Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin İstanbul il sınırları içinde bulunması ve İstanbul Sanayi Odası’na üye olunması gerekmektedir.

Kapasite Raporu Değişikliği :

Mevcut kapasite raporunuzdaki bilgilerde değişiklik olması durumunda yeniden kapasite raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılacak müracaatlarda ise tüm hazırlıkların yeniden yapılması gerekir.

Kapasite Raporu Formu :

Günümüzde her bürokratik işlemde olduğu gibi ya bir dilekçe yazmamız yada form doldurmamız gerekmektedir. Kapasite raporu müracaatlarında ise kapasite formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Gerek Kapasite raporu formu temini gerekse nasıl doldurulacağı konusunda daha detaylı bilgi almak için bizi aramaktan çekinmeyiniz.

Kapasite Raporu Harcı :

Bulunduğunuz ildeki bağlı olduğunuz odaya göre farklılık göstermektedir. Daha detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Kapasite Raporu Kimlere Verilir :

Kapasite Raporu aşağıda sektörlere verilir.

. Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
· İplik Sanayii
· Dokuma Sanayii
· Örme Sanayii
· Konfeksiyon Sanayii
· Boya, Apre ve Emprime Sanayii
· Jüt ve Amyant Sanayii
· Halı ve Hasır Sanayii
· Döküm Sanayii
· Madeni Eşya Sanayii
· Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
· Çeşitli Metal Sanayii
· Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
· Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
· Kaplama Sanayii
· Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
· Ağaç Eşya Sanayii
· Toprak Eşya Sanayii
· Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
· Cam ve Porselen Sanayii
· Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
· Baskı ve Cilt Sanayii
· Kimya Sanayii
· Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
· Plastik Eşya Sanayii
· Kauçuk Eşya Sanayii
· Deri Eşya Sanayii
· Film ve Fotoğraf Sanayii
· Protez ve Ortopedi Sanayii
· Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
· Yazılım Firmaları

Kapasite Raporu Vizesi :

Kapasite raporu onay tarihinden itibaren, üç yıl süre ile geçerlidir. Firmamız aracılığı ile kapasite raporu alan firmalara yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce kapasite raporu vize talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kapasite raporu vize işlemleri tarafımızca takip edilmekte olup, yapılacak işlemler ilk defa kapasite müracaatında bulunurcasına eksiksiz olmalıdır.

Kapasite Raporu Vize İşlemleri :

Kapasite raporu vize işlemlerinizi bizimle iletişime geçerek gerçekleştirebileceğiniz gibi danışmanlık sektöründe birİNCİ olan firmamız Kapasite raporu vize işlemlerinizi Kapasite raporu müracaat formu ‘nun doldurulması işleminden başlayarak kapasite raporunun onaylanması işlemine kadar diğer tüm bürokratik konularda olduğu gibi hızlı ve güvenilir bir şekilde ilgili mevzuata hakim uzman kadrosuyla sonuçlandırmaktadır.

Kapasite Raporu Boş Form :

Kapasite raporu boş formunu firmamızdan temin edebilirsiniz.

Kapasite Raporu Ne İşe Yarar :

Kapasite raporu aşağıda belirtilen işlemlerin tamında kullanılmakta olup, ilgili yasalar çerçevesinde zorunlu kılınmıştır.

• Yatırım Teşvik Belgesi,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
•Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Yasalar ve Mevzuatlar :

• 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
• 5174 sayılı TOBB Kanunu,
• T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği
• İthalat ve ihracat Yönetmelikleri
• Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri.

Kapasite Raporu Kriterleri :

Gıda, İçki Ve Tütün Sanayi

3111 Mezbaha Ürünleri, Et Mamulleri, Deriler Yan Ürünler

Sucuk, salam ve sosis imalathaneleri

Bağırsak işleme tesisleri

3112 Süt ve Süt Ürünleri

Pastörize süt-Kısa ömürlü süt

Sterilize süt-Uzun ömürlü süt

Krema

Tereyağı

Yoğurt

Ayran

Peynir

Süt tozu

Peynir suyu tozu

Rekombine süt-Süt tozu sütü

Dondurma

3113 Sebze ve Meyve İşleme Sanayi

Sebze ve meyve konserve fabrikaları

Turşu ve salamura imalathaneleri

Marmelat ve reçel imalathaneleri

Salça Fabrikaları

Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları

3114 Su Ürünleri İşleme Sanayi

Balık Konserve Fabrikaları

Tuzlu Balık İmalathaneleri

Ançuez İmalathaneleri

3115 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar

Bitkisel ham yağ fabrikaları

Ayçiçeği yağı

Ham Pamuk yağı

Soya yağı

Zeytinyağı

Bitkisel ham yağın kimyasal ve fiziksel rafinasyonu

Sopstokdan sabun ve yağ asidi imalatı

Hidrojene yağ ve margarin tesisleri

Pirina fabrikaları

Tahin imalathaneleri

3116 Un ve Unlu Ürünler

Un Fabrikaları

Çeltik Fabrikaları

3117 İşlenmiş Unlu Ürünler

Makarna ve Şehriye Fabrikaları

Bisküvi fabrikaları

Ekmek Fabrikaları

3119 Şekerleme, Kakao, Çikolata

Şekerleme

Lokum

Çiklet

Helva

Çikolata Fabrikaları

3121 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Gıda Maddeleri

Tuz Öğütme Tesisleri

Baharat İşleme

Kuru kahve İmalathaneleri

3122 Hayvan Yemleri

Karma Yem Fabrikaları

3132 Şarap Fabrikaları

Şarap Fabrikaları

3134 Alkolsüz İçkiler, Gazlandırılmış Meyve Suları, Kolalar,Doğal Kaynak (Memba) Suları, Maden Suları

Alkolsüz Gazlı İçecekler, Kolalar

Doğal Kaynak (Memba) Suları

Maden Suyu

Tekstil Örme Konfeksiyon ve Deri Sanayi

3211 Tekstil Elyafın Hazırlanması, İplik Haline Getirilmesi, Dokunması, Boya ve Terbiye İşlemleri

Pamuk Çırçırlama

Pamuk İpliği (Karde, Penye, Open-End)

Pamuk İpliği Bükümü

Makara, Konik Bobin, Masura, Yumak Sarma

Vatka Yapımı

Dokuma İhzar (Hazırlama)

Dokumalar

Strayhgarn Yün İpliği

Kamgan Yün İpliği

Dar Dokuma

Mus ve Tekstüre İplik

Kasar Ağartma

Kasar Ağartma

Hidrofil Pamuk ve Pamuk İpliği Kasarı

Merserize

Tekstil Boyacılığı

Elyaf, İplik ve Dokumaların Boya, Baskı ve Bitim İşlemleri

Parça kumaş üzerine emprime baskı işlemi

Tabii İpek Eldesi, Boya ve Terbiye İşlemleri

3213 Örme Kumaş, Çeşitli Örme Eşya, Brode ve Nakış İşleme

Çorap Üretimi (Kadın, Erkek, Çocuk)

Örme Makineleri (Jarse, Dantel, Tül, Düz ve Yuvarlak Örme)

Brode ve Nakış İşleme

3214 Halı ve Kilimler

İpek ve Floş Halı

3219 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil Ürünleri

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil Ürünleri (Suni Kürk, Peluş, Suni Süet)

3221 Deri Konfeksiyon

Deri ve Kürk Giyim Eşyası

3222 Hazır Giyim (Tabii Deri ve Kürk Dışında Kalan)

Dokuma ve Örme Konfeksiyon

Ev Tekstili

3231 Deri İşleme Sanayi

Deri İşleme Sanayi

3233 Deri ve Sun’i Deri Eşya Saraciye İmalatı

Deri ve Sun’i Deri Eşya Saraciye İmalatı

3240 Ayakkabı Sanayi

Ayakkabı Sanayi

Ağaç, Mantar Ürünleri ve Mobilya Sanayi

3311 Ağaç ve Mantar Ürünleri

Kereste İmalathaneleri

Preslenmiş Yonga Levha (Sun’i Tahta)

Kontraplak İmalathaneleri

Ağaç Kaplama Levhaları

Kağıt, Kağıt Ürünleri, Basım ve Baskı Sanayi

3411 Kağıt ve Karton

Kese Kağıdı İmalathaneleri

3421 Basım ve Baskı Sanayi Ürünleri

Matbaa, Film ve Kalıp Hazırlama, Cilt İşleri

Kimya, Kimyasal Ürünler, Petrol, Kömür, Lastik ve Plastik Sanayi

3511 Kimyasal Ürünler

Kolofon Reçine İmalatı

3521 Boya, Vernik, Reçine

Boyalar

Tinerler, Sentetik Ve Sellülozik Vernikler

Sentetik Reçineler

3522 İlaçlar (Tıbbi ve İspenciyeri Müstahzarat Fabrikaları)

İlaçlar (Tıbbi ve İspenciyeri Müstahzarat Fabrikaları)

3523 Sabun, Deterjan, Kozmetik ve Diğer Tuvalet Malzemeleri

Sabun İmalathaneleri

Arap Sabunu İmalathaneleri

Toz, Krem ve Likit Deterjan İmalathaneleri

Kolonya İmalathaneleri

3529 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kimyasal Ürünler

Mürekkep İmalathaneleri

Çamaşır Suyu İmalathaneleri

Çamaşır Sodası İmalathaneleri

Lehim Pastası

Biyodizel Üretimi

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar (B.Y.Kararı : 11.08.2010 tarih ve 56 sayılı Karar)

Muhtelif Kimyasallar ve Otomotiv Ürünleri İmalatı (Özel Ürünler)

Atık Madeni Yağların Yeniden Rafine Edilmesi

3543 Madeni Yağ İmalatı

Madeni Yağ imalatı

Madeni Yağ Tesislerinde Üretim Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

3559 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Lastik Ürünleri

Kauçuk Sanayi

Lateks Mamuller

Teknik Mamuller (Oto Lastiği Sırt Geçirme)

3560 Plastik Sanayi Ürünleri

Termoplastik Ürünler

EnjeksiyonGrup3529.aspx

Budinozler (Ekstruderler)

İleri Teknoloji İle İmal Edilmiş Ekstruderler (film, boru, profil, levha, PP şerit, poliester flament iplik, polipropilen ve poliester elyaf imalatları)

Diğer Termo Plastik Ürünler (suni deri, vakum şekillendirme, kalenderleme)

Termosetting İmalat

Fırça

Termo-Plastik Vinyl Asbest Yer Karosu (Marley)

Plastik Doğrama Atölyeleri

Seramik, Cam ve Başka Yerde Sınıflandırılmamış Metal Olmayan Ürünler Sanayi

3610 Seramik Yer Karosu ve Duvar Karosu

Seramik Yer Karosu ve Duvar Karosu

3620 Cam ve Cam Ürünleri

Genel Esaslar

Düzcam

Şişe/Sınai Kap

Zücaciye

Kristal

Teknik Camlar

Cam Elyaf

Cam Yünü

Cam Sanayinde Süsleme

3691 Pişmiş Kilden Yapı Gereçleri

Kiremit ve Tuğla Fabrikaları

3692 Çimento, Klinker, Kireç

Çimento, Klinker

Kireç Ocakları

3699 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Metal Olmayan Mineral Ürünleri

Kilitli Parke Taşı ve Beton Bordür

Kilitli Parke Taşı

Beton Bordür

Beton ve Betonarme Borular

Beton Boru (Büz)

Betonarme Boru

Beton Briket

Beton Blok

Prefabrik Yapı Elemanları

Öngerilimsiz Prefabrik Yapı Elemanları

Öngerilimli İçi Boşluklu Prefabrik Yapı Elemanları

Kent Mobilyaları

Mermer Blok Kesme ve Mermer Levha

Kırma Taş (Mıcır, Taş Tozu)

Hazır Beton

Metal Sanayi

3710 Demir ve Çelik Sanayi

Dökümhaneler

Elektrik Ark Ocakları Çelik Üretimi

Sıcak Çekme Saç Levha Haddehaneleri

Soğuk Demir Tel, Filmaşin ve Transmisyon Mili Haddeleri

Profil veya Sanayi Borusu ve Su veya Gaz Borusu

Sıcak Demir Çekme Haddehaneleri

3720 Demir Dışı Metal Sanayi Haddehaneleri

Demir Dışı Metal Levha Haddehaneleri

Sıcak Bakır Tel Haddehaneleri

Soğuk Bakır Tel Haddehaneleri

Emaye Bobin Tel İmalathaneleri

Demir Dışı Metaller ve Alaşımları Sürekli Döküm Tesisleri

Metal Eşya – Makina Sanayi

3811 Metal Mutfak Eşyaları, El Aletleri, Hırdavat Malzemeleri

Metalden Mamul Eşya İmalathaneleri

Mekanik, Nümerik (NC), Bilgisayarlı (CNC) Kontrollü Tezgahlar

Rulo Saçın Açılması Düzeltilmesi ve Boy Kesme İşlemi

Açık veya Kapalı Saç Profil Yapım Tesisleri

Peşel Boru Yapım Tesisleri

Ambalaj Çemberi, Sanayi Çemberi Yapımı ve Bant Dilme Tesisleri

Sıcak Dövme

Sıvama İmalathaneleri

Seri Halde Çelik Raf ve Raf Ayağı

Alüminyum Doğrama Atölyeleri

Demir-Çelik, Madeni Eşyaların ve Makina Aksamının Lehimlenmesi

3819 Diğer Metal Eşya

Çivi İmalathaneleri

Elektro-Kimyasal Usullerle Maden Kaplamacılığı

Eloksal Kaplamacılık

Teneke Kutu İmalatı ve Metal Üzerine Baskı Yapan Tesisler

3829 Başka Yerde Tasnif Edilmemiş Makine ve Teçhizat Sanayi

Av Tüfekleri

3832 Radyo Televizyon Haberleşme Alet ve Cihazları

Elektronik Cihaz İmalatı

Televizyon, Video, Audio Cihazları İle Uydu Alıcıları ve Yazar Kasalar

Diğer Elektronik ve Endüstiriyel Elektronik Cihazlar

3839 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elekrtik Makina ve Aletleri

Akümülatör

Enerji Nakil Hattı Direkleri İmalatı

3841 Deniz Ulaşım Araçları İnşaa ve Onarımı

Gemi İnşaa Tersaneleri

3843 Karayolu Ulaşım Araçları İmal Aksam ve Parçaları

Oto Makası İmalathaneleri

Döşeme ve Somya Yayı İmalathaneleri

Karoseri Atölyeleri

Film Prodüksiyon

9411 Film Prodüksiyon

Film Prodüksiyon

Iv. Kapasite Raporu ‘nun Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar :

1. Formlar:

1.1 Kapasite Raporu; (TOBB) tarafından bastırılarak odalara gönderilen veya odalarca örneğine uygun hazırlanmış şekilde bilgisayarda yazılan A-4 ebadında formlara göre düzenlenir.

1.2 Kapasite Raporu üç nüsha düzenlenir. Bir adedi firmaya verilmek üzere iki adedi Odaya gönderilir. Bir adedi de (TOBB) ‘nce taranarak imaj ve asıl nüsha olarak saklanır. Odalar firmaya asıl nüsha vermeyecek ise iki nüsha olarak düzenleyebilir. (B.Y.K. Kararı : 2005/89)

1.3 Kapasite Raporu ‘nun her nüshası; firma bilgilerinin olduğu tablo önde , Oda Onay Hanesi ile Birlik Onay Hanesi bulunan tablo (Tablo IV) en arkada , ek sayfalar da bu iki tablonun içinde bulunacak şekilde düzenlenir.

2.Eksperler:

2.1 Kapasite raporunu düzenleyecek eksper heyeti, birisi üretim konusuyla ilgili mühendis, diğeri de odanın memuru raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur. istanbul’da olan bir firma; (İTO) İstanbul Ticaret Odası Kapasite Raporu ve ya (İSO) İstanbul Sanayi Odası kapasite raporu biriminde görevli bir raportör ile birlikte Üniversitede görevli bir öğretim görevlisi eşliğinde tespit de bulunulmaktadır.

2. 2. Odalar gerekli gördüğü takdirde bu heyete bir mühendis ile meslek grubundan bir müşahit ilave edebilir.

2.3 Konuyla ilgili mühendis bulunamadığı veya işyerinin özelliğinden dolayı kapasite raporu düzenlenmesinde karşılaşılan zorluklar nedeniyle en yakın odalardan veya Birlikten eksper mühendis talep edebilir.

2.4 Odalarda eksper olarak görev yapan mühendislerin, odalarda istihdam edilmesi veya odanın yetkili kılması gerekir.

2.5 Kapasite Raporu ‘nda belirtilen imalat konusuyla ilgili mühendisin tanzim etmesi esastır.

2.6 Firmalarda çalışan mühendisler, kendi çalıştıkları firmaların kapasite raporu ‘nun tanziminde eksper olarak görev yapamazlar.

3. Kiralık Makina ve Tesisat :

3.1 Kısmen veya tamamen kiralanmış makina ve tesisat için kira mukavelesinde belirtilen kira başlangıç ve bitiş tarihleri ile kimden veya hangi firmadan kiralandığı eksper heyetince tespit edilir. Kapasite Raporu ‘nun makine ve tesisatın yazıldığı tablonunun (Tablo I ) hemen altına bu bilgi yazılır. Kira mukavelelerinin odalarda muhafaza edilmesi, Birliğe gönderilmemesi gerekir.

Not: Kiralık makinaların kiralama yapılan firmanın adresinde bulunması gerekmektedir.

3.2 Makina ve tesisatın kira mukavelesi bir yıldan az olmayacaktır. Kira müddeti bir yıldan fazla üç yıldan az ise geçerlilik süresi kira mukavelesinin bitiş tarihi olacaktır.

3.3 Kira sözleşmesinin bitim tarihi Kapasite Raporu ‘nun alınmasından sonra ki bir yılı geçmezse bile, Kapasite Raporu ‘nun bir yıldan az bir geçerlilik süresiyle onaylanmamaması esastır. Raporun düzenlenmesi ve onaylanması sırasındaki makul zaman kaybı dikkate alınarak bir yıldan az bir süre ile onaylanabilir. Ancak bu konudaki nihai karar Birliğe aittir.

3.4 Makina ve tesisatın kira süresi üç yıldan fazla ise kapasite raporu ‘nun Birlikçe onayından itibaren üç yıllık geçerlilik süresi verilir.

3.5 Arazi ve/veya bina kiralık ise bu durum geçerlilik süresini etkilemez. Böyle durumlarda kapasite raporunun “Sermaye Kıymetler Durumu “ tablosunda kiralık olan taşınmazlarla ilgili değer yazılmaz.

3.6 Makina ve tesisat için “ Finansal Kiralama ( Leasing) ”yapılmış ise (3.1.) ‘ e göre işlem yapılır.

4. Geçerlilik Süresi:

4.1 Odalarca tanzim edilen Kapasite Raporu tanzim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde incelenmek ve onaylanmak üzere Birliğe gönderilir. Birlik en geç bir ay içinde odalara bilgi verir. Örneğin; istanbul’da olan bir firma; (İTO) İstanbul Ticaret Odası Kapasite Raporu ve ya (İSO) İstanbul Sanayi Odası kapasite raporu biriminden tanzim edilen 01/01/2011 tanzim tarihli bir Kapasite Raporu ‘nu 01/01/2014 tarihine kadar geçerli sayabilir. Ancak, adres, unvan, işçi sayısı ve ya makine parkurunda oluşacak eksilme ya da azalmaları firmalar ; (İTO) İstanbul Ticaret Odası Kapasite Raporu ve ya (İSO) İstanbul Sanayi Odası kapasite raporu birimine bildirmeleri zorunludur.

4.2 Kapasite Raporunun geçerlilik süresi Birliğin tasdik tarihinden itibaren üç yıldır. Firmanın mağduriyetine sebebiyet vermemek için bu sürenin bitiminden 2 ay önce kapasite raporu ‘nun yenilenmesi için gereken zaman dilimine titizlik gösterilmelidir.

4.3 Tanzim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tasdik edilmek üzere TOBB’a gönderilmeyen Kapasite Raporu ‘nun geçerlilik süresi raporun tarihi ile başlar. Ancak rapor tarihi ile TOBB’a gelme tarihi arasındaki süre bir aydan fazla ise Birlik odadan ekspertizin yeniden yapılmasını talep edebilir.

4.4 Yazışmalarla süre kaybı halinde TOBB tasdik tarihi geçerlilik süresi başlangıcıdır.

5.Ön Kapasite Raporu :

5.1 Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir.

5.2 Ön kapasite yaptırmak belirli bir mükellefiyet olmayıp üyelerin taleplerine bağlıdır.

5.3 Ön kapasite tesbiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma aşamasında veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi vesikalarla belgelendirilmelidir. Bu vesikalar kiralamada mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, inşaatta ise belediyeden, belediye hududları dışında ise ilgili mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.

5.4 Ayrıca, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması veya teminine dair ilgili kurumlarla mukavele yapılmış bulunması şarttır.

5.5 Ön kapasite talebinde yer alan makina ve tesisatın tamamı ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi.

5.6 Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makina ve tesisatın, talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut veya imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi,

5.7 Makina ve tesisatın kısmen yurt dışından, kısmen de yurt içinden temin edilmesi halinde; yurt içinden temin olunanların imalatı tamamlayan makineler olması esastır. İthal makinalar için 5.5.Maddeki şartların sağlanması şarttır.

5.8 Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki şartlar geçerli olmak üzere) bir yıldır. Bu süre içinde kurulup çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati kapasitesini yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.

5.9 Aynı tesis için ikinci bir ön kapasite tesbiti yapılamaz ve rapor tanzim edilemez.

5.10 Ön kapasite raporu düzenlenmesinde mevcut kriterlere uyularak kapasite hesapları yapılır ve kapasite raporu düzenlenir. Kriter mevcut değil ise kapasite hesapları fizibilite değerlerine göre veya tahmini üretim programına göre ve genel Kapasite Raporu tespit kriterleri dahilinde yapılır.

5.11 Ön Kapasite Raporu düzenlenirken binanın, elektrik ve su bağlantılarının durumu, yerli makinaların montajına başlanması ve ithal makinalarla ilgili akreditif açılması durumlarıyla ilgili yukarıda maddelerde geçen açıklamalar dikkate alınarak, kapasite raporu ‘nun “Kapasite Hesabı” tablosunda hesaplardan önce bu açıklamaların mutlaka yazılması şarttır.

6. Geçici Kapasite Raporu :

6.1 Ön Kapasite Raporu düzenlenmiş, ancak montajını bu süre içerisinde tamamlayamayan veya geçerli nedeni olan tesislere, üretim yerinin son durumuna göre bir yıl süreli olmak üzere ve kapasite raporu ‘nda yıllık tüketim kapasitesi (Tablo IV ) bölümünün alt kısmına gerekçesi yazılmak koşuluyla geçici kapasite raporu düzenlenebilir.

6.2 Geçici Kapasite Raporu , kriteri hazırlık safhasında olanlar ile, işletmede üretimin aksamasına neden olacak makul bir sebebe dayanması halinde ve ilgili Odanın bu durumu bildirerek Birlikten talep etmesi halinde geçici olarak onaylanabilir. Ancak bu gibi hallerde kapasite raporu ‘nun ne kadar süre ile geçerli olduğu Birlikçe Tablo IV’ de belirtilir.

6.3 Bu süre belirtilmeyip “geçici olarak onaylanmıştır“ ibaresini taşıyan Kapasite Raporu sadece bir yıl süre ile geçerli sayılır.

6.4 Bu sürenin bitiminden önce Kapasite Raporu ‘nun, tanzim eden oda tarafından kati kapasite raporu haline dönüştürülmesi için yenilenmesi gerekir.

7. Serbest Bölgelerdeki Firmalara Kapasite Raporu Düzenlenmesi ( B.Y.K. Kararı : 2005/1130)

7.1 Serbest Bölgelerdeki yabancı firmalara, ilgili Sanayi Odaları tarafından üyelik şartı aranmaksızın, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen faaliyet ruhsatı esas alınmak suretiyle kapasite raporu verilebilir.

İstanbul Atatürk Havalimanı (İSBİ) serbest bölgesinde ya da İstanbul Deri ve Endüstri (DESBAŞ) serbest bölgesinde ve ya İstanbul Trakya Serbest Bölgesi (İSBAŞ)’ nde bulunan bir firma İstanbul Sanayi odası Kapasite Raporu biriminden odaya üyelik şartı aranmaksızın kapasite raporu başvurusu yapabilir.

İstanbul Ticaret Odası Kapasite Raporu başvurusu ve İstanbul Sanayi Odası Kapasite Raporu başvurusu ile ilgili firmamız uzman kadrosundan destek alabilirsiniz.