• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Endüstriyel Tasarım Vekili

İlgili kanunda Endüstriyel Tasarım Vekili unvanı bulunmamaktadır. Bunun yerine,  Endüstriyel Tasarım hususundaki vekillik yetkisi Marka ve Patent Vekillerine aittir.Endüstriyel Tasarım Vekili

Dolayısıyla, Endüstriyel Tasarım hususlarında vekillik işlemlerini Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı Marka ve Patent Vekilleri yerine getirir.

Marka ve Patent Vekilliği yetkisi, Türk Patent Enstitüsü’nün yaptığı sınavda başarılı olan ve Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilleri siciline kayıtlı kişilere aittir.

Endüstriyel tasarım  konusunda atanmış vekil; vekaletnamede belirtilmiş işlemleri müvekkil adına Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapmaya haizdir.