• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Faydalı Model Vekili

İlgili kanunda Faydalı Model Vekili unvanı bulunmamaktadır. Bunun yerine, Faydalı Model hususundaki vekillik yetkisi Patent Vekillerine aittir.faydali-model-vekili

Dolayısıyla, Faydalı Model hususlarında vekillik işlemlerini Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı Patent Vekilleri yerine getirir.

Patent Vekilliği yetkisi, Türk Patent Enstitüsü’nün yaptığı sınavda başarılı olan ve Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilleri siciline kayıtlı kişilere aittir.

Faydalı model konusunda atanmış vekil; vekaletnamede belirtilmiş işlemleri müvekkil adına Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapmaya haizdir.