• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Faydalı Model Tescil Aşaması ve Süreci

Faydalı Model Tescil Aşaması şekli incelemenin olumlu sonuçlanmasının ardından, başvuru tarihinden itibaren veya rüçhan talebinde bulunulmuşsa, rüçhan tarihi itibariyle 15 ay içinde araştırma raporu talep edilir. Araştırma, buluşun patent olabilme koşulları bakımından görüş bildiren uluslar arası kuruluşlar veya Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanır. Faydalı Modeller için araştırma zorunluluğu olmayıp, başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak düzenlenebilir.

– Faydalı Model Araştırmafaydali-model-tescil-asamasi-ve-sureci

– Faydalı Model Dosya Hazırlama

– Faydalı Model Tescil Başvurusu

-Türk Patent Enstitüsü’nce faydalı model başvurusunun ilgili mevzuat muvacehesinde incelenmesi

– Faydalı Model Başvurusunun İlan Kararı

– Faydalı model başvurusunun ilanı (18 ayın sonunda İlan (3 ay) (Erken yayın talebi ile Şekli incelemenin ardından ilk bültende ilan edilebilir)

-Faydalı model başvurusunun ilanına 3. kişiler tarafından itiraz edilebilir. İtiraz sonuçlarının karara bağlanması yetkisi keza Türk Patent Enstitüsü’ne aittir.

– Tescil ücret ödenmesinin ardından tescil belgesi alımı