• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Faydalı Model Tescili

Türkiye’de Faydalı Model Tescili Belgesinin verilmesi için tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür.

Faydalı Model Tescil Belgesi almak için yapılan resmi başvuru, öncelikle şekli şartlara uygunluk açısından incelenir. Şekli şartlara uygun olan faydalı model başvuruları, yayınlanarak üçüncü kişilerin itirazlarına açılır. Üçüncü kişiler tarafından yapılan itirazların başvuru sahibi tarafından dikkate alınması zorunlu değildir.faydali-model-tescili

Başvuru sahibi, itirazlardan sonra, tarifname’ de değişiklik yapabilir, başvuruyu geri çekebilir veya itirazları dikkate almadan belge düzenlenmesini isteyebilir. Faydalı Model Belgesi on yıl için verilir.

Bu sistemde, araştırma ve inceleme raporları düzenlenmez. Sadece başvuru sahibinin talep etmesi halinde araştırma raporu düzenlenebilir. Faydalı model belgesi konusu buluşun yeni olup olmadığı ve/veya sanayiye uygulanabilir olup olmadığı konuları, hükümsüzlük davası açılması halinde, İhtisas Mahkemeleri tarafından değerlendirilir.