• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Faydalı Model Tescili Koruma Süresi

Faydalı Model Tescili Koruma Süresi 10 yıldır. Markalar ve Endüstriyel Tasarım korumalarında olan belirli periyotlar sonunda yenileme hakkı patentlerde olduğu gibi faydalı modellerde de uygulanmaz.faydali-model-tescili-koruma-suresi

Faydalı Model koruma süresinin 10 yıl sonunda nihayete ermesi ile birlikte faydalı model üzerindeki münhasır hak da sona erer. Bu süre itibariyle, faydalı modele konu olan buluş kamuya mal olur ve diğer bir ifadeyle koruma süresinin devamınca başvuru sahibinin ya da başvuru sahibinin yetkili kıldığı kişilerin tekelinde olan buluş hakkı kamuya mal olur.

Faydalı model koruma süresince, yıllık ücretlerin vade tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Vade tarihine kadar yapılmayan yıllık ücretler, ek ceza ücreti ödenmek şartıyla vade tarihinden itibaren 6 aylık ek süre içerisinde ödenebilir.

Bu sürenin bitimi ile birlikte mücbir sebeple de izah edilemeyen nedenler hâsıl olmasıyla Türk Patent Enstitüsü faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verir.