• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model Nedir?, diyebilmemiz için Türkiye’de ve Dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir müddet (10 yıl), faydali-model-nedir ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir. 

Faydalı Model Tescil Özellikleri Nelerdir?

Faydalı Model Yeni Olmalıdır;

Buluş, başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya Dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmamışsa veya yöresel olarak ya da ülke çapında kullanılmamış ise yeni sayılmaktadır.

Faydalı Model Sanayiye Uygulanabilmelidir;

Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilmektedir.

Yukarıda belirtilen bu kriterler faydalı modelin özellikleri arasındadır. Faydalı Modelin özellikleri, patentin özelliklerinden farklı olarak, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterinin aranmayışıdır.

Şayet tekniğin bilinen durumunu aşamadığınız, fakat buluşunuzun yeni olduğunu (yani bilinen bazı şeyleri bir araya getirip yeni bir şey keşfettiğinizi) düşünüyorsanız, size 10 senelik bir koruma sağlayan Faydalı Model Tescili alabilirsiniz.