Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler

1. Dilekçeyerli-mali-belgesi-logosu

2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)

3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

4. Taahhütname

5. İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti

6. Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

7. Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti

8. Üretimde kullanılan ham maddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

9. Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.