Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler 1. Dilekçe 2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek) 3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli 4. Taahhütname 5. İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti 6. …
Devamını Oku...