• Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Yerli Malı Belgesi ile %15 Fiyat Avantajı

Yerli Malı Belgesi ile %15 Fiyat Avantajı Kamu İhale Kanunu’nda bir değişiklik yapılarak, yerli malı belgesi alan tüm KOBİ ve büyük ölçekli firmalara kamu ihalelerinde %15’e kadar fiyat avantajı getirildi. Fiyat avantajı, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri üreten ve …
Devamını Oku...

Yerli Malı Belgesi Nedir?

Yerli Malı Belgesi Nedir? Yerli Malı Belgesi Nedir? dediğimizde Üretilen ürünün az %51 oranında yerli katkı içerdiğini gösteren belge yerli malı belgesi olarak adlandırılmaktadır. 734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli …
Devamını Oku...

Yerli Malı Belgesi Kim Tarafından Verilir?

Yerli Malı Belgesi Kim Tarafından Verilir? Yerli Malı Belgesi, TOBB’a bağlı oda ve borsalar tarafından düzenlenmektedir. Yerli malı belgesi verebilmek için, uzman ve mali müşavir tarafından hesaplanması ve de ayrıca firma tarafından da üretilen ürünün en az %51‘inin yerli malı …
Devamını Oku...

Yerli Malı Belgesi İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Yerli Malı Belgesi İçin İstenen Belgeler Nelerdir? Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve 1 dereceden imzaya yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve 1 …
Devamını Oku...

Yerli Malı Belgesi Süreci

Yerli Malı Belgesi Süreci 1.Üreticiler tarafından yerli malı belgesi başvurusu yapıldıktan sonra hazırlanan tüm bilgi ve belgeler, ilgili Oda/Borsa tarafından Tebliğ ve Uygulama Esaslarına uygunluk açısından kontrol edilir. 2. Başvuru yapılan ürünün “Sanayi Sicil Belgesi” ve “Kapasite/Ekspertiz Raporu” ile uyumlu …
Devamını Oku...

Yerli Malı Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Yerli Malı Belgesi’nin Avantajları Nelerdir? Yerli Malı Belgesi alan üreticilere, kamu ihalelerinde %15 fiyat avantajı uygulanmaktadır. Başka bir söyleyişle, yerli malı belgesi alan KOBİ ve büyük ölçekli firmalar, kamu ihalelerinde %15 daha fazla fiyat vereceklerdir.
Devamını Oku...

Yerli Malı Belgesi Nereden Alınır?

Yerli Malı Belgesi Nereden Alınır? Bir malın yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi koşulu aranmaktadır. Hükmü bulunmakta olup söz konusu Karar …
Devamını Oku...

Yerli Malı Belgesi ve Önemi

Yerli Malı Belgesi ve Önemi Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere, askeri ihalelere katılım şartlarından biriside firmanın yerli malı belgesi ‘nin olmasıdır. Bilindiği üzere “made in turkey” markasının gerçek manada ispatlanması ancak ve ancak yerli malı belgesi alınması ile …
Devamını Oku...